"Crònica especial". Expedient de la censura



«Cal assenyalar també la relació que el grup va manten ir amb el poeta Vicent Andrés Estellés, portant la seua poesia al teatre. Així, impulsat pel mateix poeta, M. Molins va escriure I'espectacle Crònica especial, basat en el conjunt de tota la seua obra poetica i molt especialment en el seu gran Llibre de meravelles. La censura el va prohibir i l'Estellés ens va donar uns textos seus perque els muntassem. Així va naixer Vaixell de boira, basat en les seues Èglogues i en l'Oratori per la mort de Víctor Jara. Pero la censura també el va tornar a prohibir i, finalment, es va fer Calidoscopi, un espectacle basat en quatre esquetxs de M. Molins on s'introduïien diversos poemes i cançons de l'Estellés».

"El teatre independent a Valencia. Un relat". Manuel Molins.
Procedència: Assaig de teatre: Revista de l'associació d'investigació i experimentació teatral, ISSN 1134-7643, núm. 37, 2003, págs. 65-80.