Abú Magrib. Fragments

"VEU ABÚ. (A ràfegues.) Bismillahi Arrahman i Rahim… Lloança a Déu, Senyor dels mons que em va permetre eixir de casa i aconseguir diners per a agafar la barca i ser al mar… Tenia tantes ganes de ser al mar… El meu pare sempre me’n parlava, del mar, encara que ell tampoc no hi havia estat mai… Vaig créixer entre històries del mar i del desert… històries de dunes i d’aigua, de camells i vaixells… El mar era un immens jardí tot ple de joves nues i morenes com en el paradís que ens ha promés Al·là… Cada ona una promesa, un bes, una carícia, un amor permanent i sempre renovat…
VEU JASMINA. (A ràfegues.) T’estime…
VEU ABÚ. (Igual.) Però sóc una pedra…
VEU JASMINA. (Igual..) T’estime…
VEU ABÚ. (Igual.)… Una pedra llançada contra les portes del matí i les clarors de l’alba…
VEU JASMINA. (Igual..) T’estime.
VEU ABÚ. (Igual..) M’enfonse…
VEU JASMINA. (Igual.) Sóc un jardí plantat de sols i arbres feraços que donen fruits tot l’any.
VEU ABÚ. (Igual..) Caic en una pluja de pedres i m’enfonse… D’on cauen tantes pedres?... Una tempesta de pedres s’estrella sobre el mar… Es reuneixen en la sorra profunda i són devorades pels peixos, carn de peixos… Però canten… Canten i alaben Al·là… La ila Allah wa Muhammad rassulu Allah…
VEU JASMINA. (Igual.) Sóc el gran mar que porta els teus ulls. Sóc el vaixell, la palmera, la sorra que t’ompli els peus i l’aigua neta per a rentar-te’ls.
VEU ABÚ. (Igual.) El meu cos destruït és la nit del meu poble… El meu cos enfonsat és l’esperança i el desig del meu poble…
(Apareix Jasmina en actitud orant. Després, s’aixeca i comença a despullar-se en una mena d’strip-tease silenciós i ritual.)
Jasmina. Sóc l’arbre i la carícia, la font i el got, els llavis i la boca, la frescor del teu cor tan cansat. Vine i besa’m. Sóc el riu i la pluja, el pou d’aigües secretes del poble. Posa la mà ferida sobre els meus pits, sobre el meu ventre i l’olivar del sexe. Aquesta mà és la casa, el meu país i el paradís d’Al·là. Passeja la teua mà sobre el meu cos, tu et guariràs i jo floriré. Jo sóc el teu mar i tu el meu vaixell. Ja no hi ha pedres. Cap pedra sobre el mar. El teu desig és silenciós, però tan intens com el vent que fa udolar la sorra. Estem units pel desig i la benedicció d’Al·là. No em deixes. Sóc teua. Teua com la teua pell, com els teus ulls i aquestes dents blanquíssimes. Teua com els teus dits i el pit florit d’acàcies silvestres. Vine, besa’m i et seré font i goig. El mar serà la nostra terra, el país on creixeran els fills.
Abú. (Molt inquiet.) No, no; no t’estime. Vés-te’n.
Jasmina. Mentida. Els ulls no menteixen."
(9, "El somni d’Abú")

Abú Magrib, Edicions Bromera, Alzira, 2002, pàgs. 96-98.

"VOIX D’ABOU (À des éclatements.). Bismillahi Arrahman et Rahim... Louez Dieu, Seigneur du monde, qui nous a permis de sortir de la maison et d’obtenir de l'argent pour prendre la barque être sur la mer... J’avait tellement envie de voir la mer... Mon père m’en parlait toujours de la mer, bien que lui il n'avait jamais y été non plus... Je suis grandi parmi des histoires de la mer et du désert... des histoires de dunes et d'eau, de chameaux et de bateaux... La mer était un immense jardin plein de jeunes nus et bruns comme au paradis qui nous a promis Allah... Chaque vague est une promesse, un baiser, une caresse, un amour permanent et toujours renouvelé...
VOIX JASMINA (À des éclatements.). Je t'aime...
VOIX ABOU (Égal.). Mais je suis une pierre...
VOIX JASMINA (Égal.). Je t'aime...
VOIX ABOU (Égal.). ... une pierre lancée contre les portes du matin et les lumières de l’aube...
VOIX JASMINA (Égal.). Je t'aime.
VOIX ABOU (Égal.). Je coule...
VOIX JASMINA (Égal.). Je suis un jardin planté les soleils et les arbres fertiles qui donnent des fruits toute l'année.
VOIX ABOU (Égal.). Je tombe dans une pluie de pierres et je descends... D’où est-ce que tombent tant de pierres?... Un orage de pierres tombe dans la mer... Elles tombent et coulent... Elles vont vers le fonds... Les pierres se réunissent sur le sable profond et sont dévorées par les poissons, nourriture de poissons... Mais elles chantent... Elles chantent et font l'éloge à Allah La ilà Allah wa Muhammad rassulu Allah…
VOIX JASMINA (Égal.). Je suis la grande mer qui emmène tes fils. Je suis la barque, le palmier, le sable qui te remplit les pieds et l'eau propre pour te les laver.
VOIX ABOU (Égal.). Mon corps détruit est la nuit de mon peuple... Mon corps descendu est l'espoir et le désir de mon peuple...
(Jasmina entre en attitude orante. Ensuite, elle se lève et commence à se déshabiller dans une espèce de streep-tease silencieux et rituel)
Jasmina. Je suis l’arbre et la caresse, la source et le verre, les lèvres et la bouche, la fraîcheur de ton cœur tellement fatigué. Viens m’embraser. Je suis la rivière et la pluie, le puits des eaux secrètes de notre pays. Pose ta main blessée sur mes poitrines, sur mon ventre et l'oliveraie du sexe. Ta main est la maison, mon pays et le paradis d'Allah. Déplace ta main sur mon corps, tu guériras et je fleurirai. Je suis ta mer et toi tues ma barque. Il n'y a plus de pierres. Aucune pierre sur la mer. Ton désir est silencieux, mais si intense que le vent qui fait hurler le sable. Nous sommes unis par le désir et la bénédiction d'Allah. Ne me quitte pas. Je suis à toi. À toi comme ta peau, comme tes yeux et comme tes dents si blancs. À toi comme tes doigts et ta poitrine fleurie d'acacias sauvages. Viens, embrase-moi et je serai ta source et ta joie. La mer sera notre terre, le pays où nos enfants grandiront.
Abou (Très soucieux.). Non, non; je ne t’aime pas. Vas-t’en.
Jasmina. Faux. Les yeux ne mentent pas."
(9, "Le rêve d’Abu")

Traducció d'Enric M. Català (inèdita)