La màquina del doctor Wittgenstein. Fragments

«Una màquina adaptable a totes les situacions i fàcil, molt fàcil, de manejar. Es tracta de parlar. Parlar lliurement, deixar anar els pensaments, com quan som al llit o en la més estricta intimitat. Per aquest micròfon entren les paraules amb tots els dubtes i confusions. L’aparell processa la informació i després ací, en aquesta petita pantalla, se’ns mostra un arbre sinòptic que agrupa els temes que havíem introduït sense ordre ni concert perquè puguem veure tots els usos i significats possibles. Després, pitgem aquest botó, que és el botó dels contrastos i les comparances, i la pantalla, com si es tractàs d’una pel·lícula, ens torna a mostrar diferents casos d’ús correcte o incorrecte amb les conseqüències felices o doloroses. D’aquesta manera, informant-se, classificant i ordenant el caos inicial del cor o cap, la màquina ens indica, en una darrera operació, el quadre final del nostre estat i ens situa en el camí d’una decisió clara i honesta; en el camí de la llum i la pau interiors...

BONIC, EH?, MOLT bonic; higiènic, objectiu, portàtil, barat i impersonal. Alguns podrien creure fins i tot que es tracta d’un instrument imprescindible per a l’estabilitat emocional de l’home modern enfrontat dia rere dia a canvis i receptes insospitats, una mena de psicoanàlisi a la carta o pastilla de l’honestedat. Però jo sé que és mentida, una gran mentida propagandística... Aquesta ‘rentadora’ no és més que l’arma d’un Dictador de l’esperit que és la pitjor de totes les dictadures. No ens nega les llibertats polítiques o socials, és clar, com han fet sempre els dictadors; sinó que va molt més enllà i tracta d’anul·lar-nos les llibertats més íntimes i essencials, la llibertat d’aprendre i elegir. Sí, sí; aquesta és la seua autèntica pretensió, negar-nos el dolor de l’error i, en conseqüència, negar-nos també el plaer de la veritat, privar-os del coneixement perquè és gràcies a l’error que trobem la llum» (III, El metge).

La màquina del doctor Wittgenstein. A: Trilogia d’exilis, Editorial 3i4, València, 1999. Pàgs. 346-348.

«Une machine adaptable à toutes les situations et facile, très facile, à employer. Il suffit de parler. Parler librement, laisser aller les pensées, comme quand nous sommes au lit ou dans la plus stricte intimité. Les paroles entrent par ce microphone avec tous les doutes et les confusions. L’appareil traite l’information et ensuite, ici, sur ce petit écran, apparaît un arbre synoptique qui regroupe les thèmes que nous avons introduits sans ordre ni mesure pour que nous puissions en voir tous les usages et signifiants possibles. Puis nous poussons ce bouton, le bouton des contrastes et des comparaisons, et l’écran, comme s’il s’agissait d’un film, nous montre différents cas d’utilisation correcte ou incorrecte avec leurs conséquences heureuses ou douloureuses. Comme ça, en formulant, classifiant et ordonnant le chaos initial du corps et de la tête, la machine nous donne, par une dernière opération, la représentation de notre état présent et nous met sur la voie d’une décision cliare et honnête; sur le chemin de la lumière et de la paix intérieures...

BEAU HEIN? TRÈS beau; hygiénique, objectif, portable, bon marché et impersonnel. Certains pourraient croire que c’est vraiment un instrument indispensable pour la stabilité émotionnelle de l’homme moderne confronté jour après jour à des changements et à des défis imprévisibles, une sorte de psychanalyse à la carte, une pilule de l’honnêtete. Mais je sais que c’est un mensonge, de la propagande... Cette ‘machine à laver’ n’est que l’arme d’un Dictateur de l’esprit, la pire de toutes les dictatures. Il ne nous interdit pas les libertés politiques et sociales, bien sûr, comme ont toujours fait les dictateurs; mais il va bien plus loin en essayant de neutraliser notre liberté la plus intime, essentielle, la liberté d’apprendre et de choisir. Oui, oui, voilà son véritable objectif, nous priver de la douleur de l’erreur, et donc, aussi du plaisir de la vérité, nous priver de la connaissance parce que c’est grâce à l’erreur que nous trouvons la lumière» (III, Le médecin).

Traduït per André Delmas
La machine du Doctor Wittgenstein, Éditions de l’Amandier, París, 2006. Pàgs. 63-64.