Monopatins (Skaters). Fragments

«Sara: Idiota! Idiota! Idiota! Sóc una idiota i un sac de tòpics. Tota jo no sóc més que un sac de tòpics... L’amor, l’ensenyament... Tinc el cap i el cor plens de respostes suades... Però no, no; la vida acaba amb tots els manuals de solucions i els transforma en fantasmes... Només les preguntes continuen encara... Canvien les respostes, no les preguntes... I algunes respostes contaminen de tal manera les preguntes que, a la fi, ja no saps ni el que preguntes perquè res no s’ajusta a les respostes previstes... (Descansa una mica i es torca la suor.) Uf, quina merda!... Tot una merda... Mon pare diu que no tinc dret a queixar-me... ah, no?, i me’n fa responsable, m’acusa i sosté que jo en sóc la culpable... Culpable? Culpable, de què? Per a ell tot és molt senzill, informació, autoritat, disciplina... Aquesta és la base de l’ensenyament... Una funció social, diu, una gran funció social, l’ensenyament, mentre hi haja informació adequada i autoritat. Sobretot això, autoritat... L’ensenyament és la base de la societat... Però jo no estic per a discursos gastats, sinó perquè m’estimen... Només aixo, un poc d’estima i prou... I ara, què? Què faig? Denuncie o exculpe? A qui de tots? A mi? A ell? A David?... Em denuncie a mi per ser una idiota, com diu el meu pare, i no haver donat part de David immediatament?... No, pare; ja no. Els teus mètodes han fet figa i l’ensenyament ja no és més que un gra d’arena enmig d’un immens oceà de grills...» (Escena VI).
Manuel Molins, Monopatins (Skaters). Alzira: Bromera, 2006, p. 75-76.

«Sara: Idiote! Idiote! Idiote! Je suis une idiote, bourrée de clichés. Vraiment, un gros sac de lieux communs... L’amour, l’enseignement... J’ai la tête et le coeur pleins de réponses creuses... Mais non, non, la vie contredit toutes les méthodes, elle les ridiculise... Il ne reste que les questions... Les réponses changent, pas les questions... Et certaines réponses contaminent tellement les questions qu’à la fin, on ne sait plus ce que l’on cherche, rien ne colle avec les réponses proposées... (Elle se repose un peu et s’essuie la sueur.) Ouf, quelle merde!... Tout ça c’est de la merde... Mon père dit que je n’ai pas le droit de me plaindre... Ah, non? Et il me rend responsable, m’accuse, il soutient que c’est moi la coupable... Coupable? Coupable de quoi? Pour lui tout est très simple, savoir, autorité, discipline... Voilà la base de l’enseignement... Un rôle social, il dit, un grand rôle social, l’enseignement, ce qui compte c’est un savoir solide et l’autorité. Surtout ça, l’autorité... L’enseignement est la base de la société... Je ne fais pas ça pour parler dans le vide, mais pour qu’ils m’apprécient... Juste un peu d’estime, c’est tout... Et maintenant? Qu’est-ce que je fais? je dénonce ou je ne dis rien? Et qui? Moi? Lui? David?... Je m’accuse moi d’être assez idiote, comme dit mon père, pour ne pas avoir dénoncé David immédiatement?... Non, père, moi pas. Tes méthodes on fait faillite, l’enseignement n’est plus qu’un grain de sable dans un immense océan de sauterelles...» (Escena VI).
Traduït per André Delmas
Manuel Molins, Skateboard. suivi de deux pièces courtes Rumba, la Rumba, la Rumba, Spot. París: Éditions de l’Amandier, 2008, p. 67-68.