Ponències

Sobre el teatre valencià en el seu marc sociolingüístic i estètic
«La nostra cultura (poesia, assaig, teatre, narració, audiovisual, etc.) i, en concret el nostre teatre, ha demostrat durant el darrer quart del s. XX, una extraordinària vitalitat, instint de supervivència, capacitat de normalitat i d’obertura als diferents corrents europeus i mundials: el Teatre Independent n’és un dels seus exponents més clars, rics i plurals. Amb tot, encara ens queda molta feina pendent per superar la minorització i discriminació real que patim».